I en digital verden er der behov for, at voksne interesserer sig for og tager del i børns digitale liv. Børns digitale dannelse sker i samspil med voksne. Digital dannelse handler om digital adfærd og være i stand til at begå sig i læringsmæssigt, socialt, etisk, sikkert i den digitale virkelighed.

 Mange voksne stiller sig ofte de spørgsmål: Hvad er god digital mediebrug for børn? Hvor går grænsen for, hvad der er private informationer om barnet, og hvad der gerne må deles på digitale platforme? Hvordan lærer barnet at begå sig trygt og sikkert i den digitale verden.

Den slags spørgsmål fylder i dag meget i børns liv i dag og vi har derfor forsøgt at indsamle relevant viden på området.

Publiceret 08-03-2018