Det er dagtilbud og skolens opgave sammen med forældrene at gøre børnene i stand til at være aktører i den digitale verden. De 21. århundredes kompetencer er i disse år kommet på dagsordenen og peger i retning af, at det fremover bliver behov for arbejdskraft, der er i stand til at kunne anvende digitale teknologier til at samarbejde, programmere, løse komplekse opgaver i en innovativ global verden.

Skive Kommune har igennem de sidste 10 år gjort en stor indsats på udvikling af læringsmiljøet med it og digitale teknologier på skole- og dagtilbudsområdet.

Der har været en målrettet indsats for at få digital udstyr og læremidler gjort tilgængelig på de lokale skoler og institutioner.

Indsatserne har til formål at understøtte det pædagogiske arbejde med it og digitale teknologier.

Nogle af indsatserne løber over flere år og andre har et mere kortvarigt sigte.

                                                   

 

Publiceret 08-03-2018