Her kan du læse om:

- rammesætning for anvendelse af it og digitale teknologier i Skive Kommunes folkeskoler og daginstitutioner
- aktuelle vejledninger fra undervisningsministeriet (UVM)
- relevant lovgivning på området

Lovgivning og politikker

Handleplanen for it og digitale teknologier hænger naturligt sammen med Skive Kommunes Sammenhængende Børnepolitik og de overordnede digitale strategier, nationale indsatser og lovgivning.

 

   

dagtilbudsområdet ser vi, at handleplan for it og digitale teknologier, som et element til opfyldelse af formålsbestemmelserne  i Dagtilbudsloven og Masteren for den styrket pædagogisk læreplan, der beskriver det pædagogisk grundlag.

Der er ikke formelle krav i lovgivningen på dagtilbudsområdet.

 

folkeskoleområdet er der lovgivningsmæssige krav om inddragelse af it i undervisningen og gennem test. m.m. Det tværgående tema "It og medier" skal inddrages i fagene.  

De digitale elementer og og værktøjer er vigtige redskaber til opfyldelse af såvel pædagogiske og faglige mål for Folkeskolen.

 

Publiceret 08-03-2018