Visionen for handleplanen tager sit afsæt i den sammenhængende børnepolitik i Skive Kommune.

 

Alle børn i Skive Kommune skal opleve:

At trives - med it og digitale teknologier

At udvikle sig til den bedste udgave af sig selv - med it og digitale teknologier

At indgå i forpligtende og udviklende fællesskaber - med it og digitale tekno-

logier

Brugen af it og digitale teknologier skal fremme læring og trivsel, skabe udfordrende læringsrum og støtte forpligtende fællesskaber. Kernen er, at børn og unge skal opleve, at de har de nødvendige kompetencer og den nødvendige viden, der gør dem i stand til at kunne begå sig i en globaliseret og digital verden.

Det overordnede mål med denne handleplan er, at børn og unges digitale kompetencer i skoler og institutioner udvikles i takt med nutidens informations- og videnssamfund. Den stigende digitalisering af samfundets funktioner fordrer en mere systematisk tilgang til børn og unges anvendelse af nye teknologier i de offentlige institutioner. Internettets muligheder og de deraf følgende udfordringer har stor betydning for, hvordan undervisning, leg og læring foregår på institutionerne på dagtilbuds-, skole- og fritidsområdet.

 

                   

Publiceret 08-03-2018